Musik og ophavsret

Få svar på spørgsmål om musik og ophavsret.

Må jeg kopiere en cd fra biblioteket?
Må jeg downloade musik fra fra internettet?
Er det kun tilladt at downloade, hvis man gør det fra sin egen computer?
Straffes man, hvis man ikke vidste et download var ulovligt?
Må jeg bryde en kopispærring?
Forskel på analog og digital kopiering?
Er analog kopiering altid tilladt? 
Må jeg kopiere en cd for at lytte til den på min mp3-afspiller?
Må jeg downloade musik fra en netradio?

Må jeg tage en digital kopi af en cd, jeg har lånt på biblioteket?

Svar: Nej, efter den 12. december 2003 må du ikke længere tage en digital kopi af en cd eller en dvd, du har lånt eller lejet.

De lovlige kopier, du har taget af lånte eller lejede cd’er eller dvd’er før denne dato, er dog fortsat lovlige.

Bemærk, at udlån i ophavsretsloven handler om cd'er og andet fysisk materiale. Distribution af fx musik på internettet er ikke udlån, heller ikke selv om man eventuelt har en tidsbegrænset adgang til materialet.

Læs mere om digital kopiering af musik og film

Må jeg downloade musik, som er lagt ud uden rettighedshavernes samtykke, når det kun er til eget brug?

Svar: Det er et krav i ophavsretsloven, at den musik man kopierer, skal være lovlig.

Det betyder, at du kun må downloade musik til personlig brug, hvis det, du kopierer fra, er lovligt – altså hvis den pågældende musik er lagt ud med rettighedshavernes samtykke.

Læs mere om digital kopiering af musik og film
Læs mere om lovlige og ulovlige hjemmesider

Er det kun tilladt at downloade, hvis man gør det fra sin egen computer?

Svar: Det afgørende for, om download er lovlig er ikke, hvilken computer du downloader på.

Det betyder, at du ud over at downloade fra din egen computer også må downloade på fx skolens eller arbejdspladsens computer, ligesom du må downloade på en internetcafé, når blot der er tale om download til personlig brug for dig eller din husstand, og forudsat at det, du downloader, er lagt på internettet med rettighedshavernes samtykke.

Hvis du downloader musik eller film og gemmer på din harddisk, vil det dog være nødvendigt at slette sådanne musik- eller filmfiler fra harddisken, hvis den pågældende computer skal overtages af fx andre kollegaer på arbejdspladsen eller andre elever på skolen. Dette skyldes, at det ikke er lovligt at give en digital kopi af en musik-cd eller dvd-film til nogen uden for din husstand

Læs mere om digital kopiering af musik og film

Kan man blive straffet for at hente musik fra en hjemmeside, hvis man ikke vidste, at de, der havde rettighederne, ikke havde givet tilladelse til at lægge musikken på denne hjemmeside?

Svar: Nej, man kan ikke straffes, hvis man er i god tro om, at den musik, der ligger på en hjemmeside, lovligt kan downloades.

Hvorvidt man var i god tro, er i sidste instans op til domstolene at afgøre.

Læs mere om lovlige og ulovlige hjemmesider

Jeg har købt en cd med en kopispærring, som jeg ikke kan spille på min cd-afspiller – må jeg så godt bryde kopispærringen?

Svar: Ja, du må godt bryde en kopispærring for at kunne lytte til musikken.

Men du må ikke bryde en kopispærring for at tage en kopi af cd’en.

Læs mere om digital kopiering af musik og film
Læs mere om kopispærringer

Hvad er forskellen på analog og digital kopiering?

Svar: Analog kopiering er kopiering fra et analogt eller digitalt medie til et analogt medie, hvorimod digital kopiering er kopiering fra et analogt eller digitalt medie til et andet digitalt medie.

Det betyder, at det er analog kopiering, når du fx optager en cd eller en lp over på et kassettebånd eller en dvd-film over på et vhs-bånd, mens det er digital kopiering, hvis du kopierer din cd eller lp over på en cd, ligesom det er digital kopiering, hvis du kopierer en dvd til en anden dvd.

Det er også digital kopiering, når du konverterer eller komprimerer fra et format til et andet, fx fra cd til mp3 – også selvom dette resulterer i kvalitetstab. Det afgørende er, at slutproduktet er digitalt.

Læs mere om digital kopiering af musik og film

Er analog kopiering altid tilladt?

Svar: Analog kopiering er tilladt til privat brug, hvilket betyder, at du må kopiere til dig selv, din familie og din omgangskreds. Analog kopiering kan ske på grundlag af egne eller lånte eksemplarer, ligesom det kan ske på grundlag af en original eller en kopi; afgørende er, at det, man kopierer fra, er lovligt.

Læs mere om forskellen på analog og digital kopiering 

Må jeg kopiere en cd for at lytte til den på min mp3-afspiller?

Svar: Ja, du må godt tage en digital kopi af din cd for at kunne lytte til den på din mp3-afspiller, såfremt kopieringen sker til personlig brug for dig eller din husstand.

Måske er det nødvendigt at tage en kopi for at kunne lytte til musikken på din mp3-afspiller, men det er ikke tilladt at bryde en kopispærring for at tage en sådan kopi.

Hvis en kopispærring ikke beskytter mod analog kopiering (”det analoge hul”), må du godt tage en analog kopi af cd’en for herefter at kopiere denne kopi over på din mp3-afspiller.

Må jeg downloade musik fra en netradio?

Svar: Downloading af musik fra internettet er tilladt til personlig brug for dig og din husstand, forudsat at det der downloades fra er lagt på internettet med rettighedshavernes samtykke.

Dette betyder, at du godt må downloade musik fra en netradio, medmindre indehaveren af den pågældende netradio ikke har fået tilladelse fra rettighedshaverne til at anvende musikken, og du er bekendt med, at det forholder sig sådan.

Hvis det er nødvendigt at bryde en kopispærring for at kunne kopiere musikken fra en netradio, er det dog ikke tilladt at bryde en sådan kopispærring.

Læs mere om digital kopiering af musik og film
Læs mere om lovlige og ulovlige hjemmesider